OVN-Gediplomeerd Optometrist R. Ras kan de gezondheidstoestand van uw ogen op verzoek screenen.

Er wordt ondezocht of de situatie pluis of niet pluis is en eventueeel doorverwezen via de huisarts naar oogheelkunde.

De HBO gediplomeerd optometrist kijkt verder !